Фондация „Право и Интернет“ е българска неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор.

Мисията на организацията е да допринесе за цялостна трансформация на обществото, за да може то да отговори адекватно на съвременните предизвикателства в дигиталния свят. Основните области, в които Фондацията съсредоточава дейностите си, са свързани с развитие на нормативната уредба на обществените отношения в електронна среда чрез изготвяне на правни и етични анализи, насърчаване на качественото образование и ученето през целия живот, равенство между половете, защита на децата от насилие.

За да постигне своята мисия, Фондация „Право и Интернет“ инициира иновационни научно-изследователски проекти, образователни дейности, обмен на добри практики, както и силни партньорства с национални и международни институции.

Даден бе официален старт на проекта E-PROTECT!

16.10.2017 #Проекти

Даден бе официален старт на проекта E-PROTECT!

Първата работна среща по проект E-PROTECT се проведе на 16 октомври 2017 г. в София, България

Експерт на Фондация „Право и Интернет“ успешно защити докторска степен в УНИБИТ

13.10.2017 #Експертна дейност

Експерт на Фондация „Право и Интернет“ успешно защити докторска степен в УНИБИТ

На 11 октомври 2017 г. адв. Мартин Захариев, експерт към Фондация „Право и Интернет“, успешно защити докторска степен с тема на дисертационния труд „О...

Даден бе официален старт на проекта INFORM!

11.10.2017 #Проекти

Даден бе официален старт на проекта INFORM!

Фондация „Право и Интернет“, координатор на проекта INFORM, посрещна останалите партньорски организации за първата работа среща по проекта.

За реализирането на международни проекти,
Фондацията е изградила широка партньорска мрежа

Фондацията разполага с опитен административен екип и с компетенциите и експертизата на над 30 водещи специалисти, работещи в областта на правото на информационните и комуникационните технологии. В допълнение, организацията притежава и богата база данни от български и международни висококвалифицирани консултанти, на които винаги може да разчита при реализирането на своите проекти.

Ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия (CARISMAND)
Технологии за взаимодействие между гражданите в подкрепа на модела „Полиция в близост до обществото“ (CITYCoP)

Вижте всички проекти

Партньори

© Фондация "Право и интернет" Вход

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.