Фондация „Право и Интернет“ е българска неправителствена организация, понастоящем научно-изследователски център, който подкрепя и осъществява собствени научни изследвания, програми и проекти в областта на правните, технологичните, икономическите и социалните въпроси, свързани с бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии както в публичния, така и в частния сектор.

Мисията на организацията е да допринесе за цялостна трансформация на обществото, за да може то да отговори адекватно на съвременните предизвикателства в дигиталния свят. Основните области, в които Фондацията съсредоточава дейностите си, са свързани с развитие на нормативната уредба на обществените отношения в електронна среда чрез изготвяне на правни и етични анализи, насърчаване на качественото образование и ученето през целия живот, равенство между половете, защита на децата от насилие.

За да постигне своята мисия, Фондация „Право и Интернет“ инициира иновационни научно-изследователски проекти, образователни дейности, обмен на добри практики, както и силни партньорства с национални и международни институции.

Изграждане на икономика, основана на данните

21.03.2017 #Експертна дейност

Изграждане на икономика, основана на данните

На 20 март 2017 г. във Виена се проведе работен семинар на тема „Изграждане на икономика, основана на данните“. Събитието бе организирано от Европейск...

Фокус групата по проект ATSIV бе успешно проведена

13.03.2017 #Проекти

Фокус групата по проект ATSIV бе успешно проведена

На 7 март 2017г. се проведе събитие (фокус група) във връзка с изпълнението на проект Подкрепа за третия сектор чрез иновации и промяна (ATSIV) от Ф...

Общността „Euromentor“ стартира и в социалните медии

10.03.2017 #Проекти

Общността „Euromentor“ стартира и в социалните медии

Присъединете се към общността „Euromentor“, създадена по проект MYNNOVA. Възползвайте се от ползите, които менторството предлага.

За реализирането на международни проекти,
Фондацията е изградила широка партньорска мрежа

Фондацията разполага с опитен административен екип и с компетенциите и експертизата на над 30 водещи специалисти, работещи в областта на правото на информационните и комуникационните технологии. В допълнение, организацията притежава и богата база данни от български и международни висококвалифицирани консултанти, на които винаги може да разчита при реализирането на своите проекти.

Ролята на културата и управлението на риска при природни или предизвикани от човешка дейност бедствия (CARISMAND)
Технологии за взаимодействие между гражданите в подкрепа на модела „Полиция в близост до обществото“ (CITYCoP)

Вижте всички проекти

Партньори

© Фондация "Право и интернет" Вход

Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги, Вие се съгласявате с това.