Адрес:
гр. София 1303
ул. "Българска морава" № 54, ет. 7

Телефон: +359 2 44 606 44
E-mail: info@netlaw.bg; daniela.koleva@netlaw.bg