Финалната среща по проект SSiSD се проведе в период 19-21 ноември в Брюксел, Белгия.

Партньорите се събраха, за да обсъдят резултатите от проекта, както и да ги представят пред Европейския парламент, включително пред г-н Салваторе Чико и г-н Антонио Таяни, Председател на Европейския парламент.

Фондация „Право и Интернет“ бе представена от София Ненова.

Идеята на проекта SSISD е да бъде мост между постигнатите резултати от петия цикъл и приоритетите, определени за предстоящия такъв. Той предвижда редица дейности, които са стриктно свързани с действията, планирани от Управителния комитет за структурен диалог. Дейностите включват 4 международни срещи и 3 интернационални семинара.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политики. Участващите страни са представители на петия и шестия цикъл (Холандия, Словакия, Малта, Естония, България, Австрия), Италия и Белгия.