На 15 ноември 2018 г. в хотел Рамада, София се проведе международна конференция по проект е-MEDIATION.Събитието бе организирано в рамките на общонационалната инициатива за дни на медиацията, която цели да подпомогне популяризирането на медиацията и създаването на култура на медиация сред гражданите.

В рамките на събитието се представиха резултатите от проекта, а в центъра на програмата бе демонстрацията на електронната платформа за онлайн медиация, която се разработи в рамките на проекта и бе презентирана от Диляна Куцарова, правен експерт във Фондация "Право и Интернет". Това е първата по роди си платформа в България, която цели да създаде инструмент за трансгранична медиация по търговско-правни и гражданскоправни спорове. Същата дигитализира работата на Центъра по медиация към Българската търговско-промишлена палата, което включва изцяло онлайн провеждане на процедурата по медиация, включително подписване на документи чрез квалифициран електронен подпис, което да гарантира самоличността на страните и съдържанието на постигнатото споразумение. Платформата ще бъде достъпна към края на месец ноември.

Проектът се финансира с подкрепата на програма „Правосъдие 2014 – 2020“ на Европейската комисия в рамките на Договор № 764210.

За повече информация, посетете сайта на проекта: https://e-mediationproject.eu/.