Между 5-ти и 9-ти ноември се проведохаобучителен семинар и работна среща по проект Blend-IN в Каляри на о-в Сардиния, Италия. Представители на всички партньори по проекта се събраха, за да обсъдят постигнатия към момента напредък, методологията и изпълнението на предстоящите задачи, включително създаването и разработването на симулационна игра, чиято основна цел е да се потопят младежките работници в реалистични ситуации и да се насочат към правилните решения.

Домакин на обучителния семинар и работната среща беше TDM International, които успяха да създадат приятелска обстановка, в която участниците имаха възможност да обменят идеи и мнения относно съдържанието, визията и управлението на проекта като цяло и в частност на симулационната игра и по-нататъшното и развитие.

Проектът Blend-IN има за цел да преодолее съществуващото недоверие и липса на толерантност сред различните общности, които живеят в Европа чрез обучение на младежки работници. Настоящият проект е разработен в контекста на сегашната ситуация на евроскептицизъм, както и нарастващо напрежение в границите на ЕС. От друга страна, младите хора във всички европейски държави имат сходни интереси и проблеми и биха могли да се превърнат в движеща сила за положителни промени. Като се има предвид тази динамика, партньорството на Blend-IN се стреми да допринесе за общите усилия за популяризиране на европейските ценности, в това число толерантност и обединение в разнообразието.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта