Уебсайтът на проекта MIICT - www.miict.eu, вече е активен!

В него можете да откриете информация за дейностите и резултатите от проекта, както и за събитията по него и възможностите за участие.

В течение на изпълнението на проекта, всички заинтересовани лица ще могат да намерят на уебсайта актуална информация в своята област, както и видеа, инфографики, визуализации, демонстрации на създадените инструменти.

Проектът MIICT (ICT Enabled Services for Migration) се подкрепя от програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.