Напоследък много се говори по отношение на защитата на лични данни и тези всички нови изисквания, което води до масови искания за съгласие, дълги формуляри за поверителност и многобройни полета за кликвания.

Това важи и за Вашите снимките – необходимо ли е да дадете съгласие преди снимката да бъде направена или преди да бъде качена? Снимката може ли да бъде квалифицирана като биометрични данни, които се третират като чувствителни данни? Как се обработват снимките от социалните медии, от правителството и от полицията? Това обработване законно ли е? Могат ли наистина да се преглеждат снимките Ви без Ваше знание?

Вижте видеото по проект INFORM и разберете отговорите на тези въпроси.

Проектът „Представяне на реформата в сферата на защита на лични данни пред съдебната система“ (INFORM) се финансира от ЕС. Този видеоклип е създаден с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ 2014-2020 г. на Европейския съюз. Съдържанието на този видеоклип е отговорност единствено на авторите и по никакъв начин не може да отразява мнението на Европейската комисия.