Снежана Крумова

Снежана Крумова придобива магистърска степен по Глобална престъпност, Правосъдие и Сигурност от Университета в Единбург (Обединеното кралство) и бакалавърска степен по Правни Науки и Социология от Университета в Абърдийн (Обединеното кралство).

Резюме

Снежана Крумова непрекъснато търси предизвикателства и възможности да работи за подобряване на социалните права и международната сигурност чрез изследвания, насърчаване на ефективни политики, спазване на международното право, защита на правата на човека и социалната справедливост в днешния динамичен свят, повлиян от бързо развиващите се технологии.

Г-ца Крумова е започнала кариерата си като стажант в Европол. Тя придобива опит ѝ като стажант във Фронтекс, Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Успешно успява да разшири своята експертиза, участвайки в конференции, семинари и уебинари, където завършва няколко обучения и се среща с изтъкнати експерти. Именно тези натрупани знания и опит формират сферите на професионалните ѝ интереси.

Снежана Крумова се присъединява към екипа на Фондация „Право и Интернет“ през декември 2019 г., като участва активно в изготвянето на проектни предложения на национално и международно ниво, както и в координацията и изпълнението на проекти, заедно с изпълнението на други инициативи, финансирани от различни програми.

Владее отлично английски език.