AIT Austrian Institute of Technology GmbH (Австрия)

Австрийския институт по технологии е най-големият неуниверситетски изследователски институт в Австрия и високо специализиран партньор за научноизследователска дейност в индустрията. Центърът за цифрова безопасност и сигурност разработва съвременни информационни и комуникационни технологии за създаване на сигурна и надеждна критична инфраструктура.