Биляна Ангелова

Адв. Биляна Ангелова придобива магистърска степен по право в СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Адв. Ангелова е представител по индустриална собственост за марки, дизайни и патенти, както и европейски представител за марки и дизайни.

Резюме

Адв. Биляна Ангелова придобива магистърска степен по право в СУ „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Адв. Ангелова е представител по индустриална собственост за марки, дизайни и патенти, както и европейски представител за марки и дизайни.

Опитът ѝ включва същинска работа във връзка с търговски марки, включително мониторинг и регистрация на търговски марки, консултиране относно лицензиране и авторско право. Предоставя правно съдействие по текущи регулаторни и корпоративни юридически въпроси на международни фармацевтични дружества, както и консултации по трудовоправни въпроси, включително относно общите задължения на работодателите, изготвяне на трудови договори, водене на трудови спорове.

Практиката на Биляна е насочена основно към правото на интелектуална собственост, но обхваща още фармацевтично право, трудово право, защита на личните данни и административно представителство.

През 2010 г. адв. Ангелова получава пълна стипендия от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ за участие в европейско лятно училище „Central Europe in the EU – After the Lisbon Treaty” в Прага, Чехия, организирано от EUROPEUM Institute for European Policy. През 2015 г. тя беше удостоена със стипендия за летния курс по Европейско право на интелектуалната собственост в Трир, Германия, организиран от Academy of European Law (ERA).

Като водещ експерт в областта на интелектуалната собственост, адв. Биляна Ангелова е сред преподавателите в първото издание на образователната програма за търговски марки и дизайни на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), проведено в периода септември 2018 г. – юни 2019 г., както и регулярен гост-лектор по интелектуална собственост в курса по бизнес право в Американския университет в България.

Адв. Биляна Ангелова е съдружник в „Димитров, Петров и Ко.”. Адв. Ангелова е член на Софийската адвокатска колегия, на Комитета на младите адвокати към INTA и на Интернет комитета към Асоциацията за търговски марки на Европейските общности (ECTA).

Владее отлично английски език и притежава добри познания по немски език.