Comenius University, e-Europe Research & Development Centre (Словакия)

Центърът за научноизследователска и развойна дейност е-Европа, е специализиран професионален научноизследователски учебен център към Факултета по мениджмънт на Университета Комениус. Дейностите на центъра са фокусирани най-вече върху спечелването и разработването на научноизследователски и развойни проекти, финансирани от ЕС в областта на Технологиите на информационното общество и / или областта на ИКТ - Информационни и комуникационни технологии в рамките на конкретните програми за научноизследователска и развойна дейност (преди 6FP, а сега 7FP) във връзка с Лисабонската и последвалата i2010 стратегии за информационното общество за периода 2010 и/или 2013.