Димислава Георгиева

Димислава Георгиева има бакалавърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство (София, България) и магистърска степен по Международни отношения и международна организация от Университета в Грьонинген (Холандия).

Резюме

Димислава Георгиева има бакалавърска степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство (София, България) и магистърска степен по Международни отношения и международна организация от Университета в Грьонинген (Холандия). По време на обучението си в Университета в Грьонинген, тя специализира Международна политическа икономия, поради личния й интерес към взаимовръзката между икономиката и политиката. Образованието на г-ца Георгиева показва, че тя има различни интереси, които постоянно се развиват и които разширяват обхвата на нейната научно-изследователска и експертна дейност. Димислава започна професионалното си развитие през 2019 г. като стажант в отдел „Стратегии, анализи и прогнози“ към Администрацията на Президента на Република България. Тя се присъедини към екипа на Фондация „Право и Интернет“ през февруари 2020 г. и оттогава е експерт в отдел "Стратегическо развитие".

Тя владее свободно английски.