Комуникацията между IoT устройствата засяга и нас като индивиди и личната ни сфера, каза адв. Десислава Кръстева от Фондация „Право и Интернет”. Причината е, че хората не осъзнават степента, в която устройствата могат да навлязат в личното им пространство. Въпреки това няма специфично законодателство, което да регулира баланса между събирането и обработването на лична информация и запазване на личния живот.