Период: 01ви септември 2022 – 01ви юни 2023
Статус: Текущ


Описание

Основната цел е да се изготви Наръчник по европейско право, свързано с киберпрестъпността и основните права, въз основа на съответното право на ЕС и на Съвета на Европа (СЕ), и по-специално на съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз (СЕС) и на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Ще бъдат засегнати и съответните стандарти на други органи на СЕ и на Организацията на обединените нации (ООН), както и особено релевантна национална съдебна практика.

Наръчникът ще подчертае основните предизвикателства в областта на основните права, свързани с киберпрестъпленията и електронните доказателства. В него ще бъдат разгледани въпросите, свързани с разследването и наказателното преследване на киберпрестъпленията, и ще бъдат очертани позитивните задължения на държавите да гарантират основните права на жертвите на киберпрестъпления, включително на жертвите в уязвимо положение. Ще бъдат разгледани също така процесуалните предизвикателства пред съдебната система и защитата на жертвите във връзка с трансграничното сътрудничество, обработката на големи обеми от данни и потенциалните последици , свързани със защита на данните.

Целта на този наръчник е да повиши осведомеността и да разшири познанията относно киберпрестъпленията, електронните доказателства и разследванията, свързани с киберпрестъпления, от гледна точка на основните права. Основната целева група, разглеждана в широк смисъл, включва (включвайки и неспециализирани юристи) съдии, прокурори, адвокати и други практикуващи юристи.

Изпълнението на този проект се финансира и подкрепя oт Европейската Агенция за основните права и Съвета на Европа .