Христина Богиа

Христина Богиа завършва право през 2015 г., след което започва докторантура по наказателен процес.

Резюме

Христина Богиа завършва право през 2015 г., след което започва докторантура по наказателен процес. Научните й изследвания са в областта на наказателното право и процес в контекста на информационните технологии. Темата на дисертационния й труд е „Принципът на публичност на наказателния поцес“ с акцент върху особеностите на информационното общество. Има задълбочени познания в областта на защита на личните данни и медийно право.

Професионалните й интереси са свързани още с методики за провеждане на професионални обучения в областта на правото, презентационни умения, e-learning и дигитални умения. Започва карирерата си в АПИС, където работи по проекти, финансирани от Европейския съюз, провежда множество обучения в областта на защита на личните данни и трансграничния достъп до съдебна практика и закони.

Говори свободно немски и английски език.