Организатор: LEAGUE

Лектори: Проф. д-р Даниела Илиева, Деница Кожухарова

На 03.10.2023 г. (вторник) от 13:30 до 17:30 ч. в гр. Стара Загора в хотел Верея с адрес: ул. „Захари Княжески“ 52, ще се проведе национално обучение на учители, психолози и социални работници в училищата по проект LEAGUE. Фокусът на обученията е върху поведенческите признаци, които могат да бъдат използвани за идентификация на жертвите на сексуално насилиe онлайн, както и методи за превенция като активната медиация, техническия мониторинг и ограниченията.

Обучението ще започне с представяне на проекта от ръководителя на Фондация „Право и интернет“, проф. д-р Даниела Илиева. Работата ще продължи в малки групи, като участниците ще правят упражнения за дефиниция на сексуалното насилие онлайн. След кратка кафе пауза работата в малки групи ще продължи с казуси за идентификация на жертвите на сексуално насилие онлайн и стратегии за подкрепа на жертвите от такова насилие.

В България ще бъдат организирани общо четири обучения: в София, Стара Загора, Пловдив и Пазарджик. Локациите на обученията са избрани на база на статистика за случаите на онлайн насилие над деца, както и според достъпността им за участниците.

За записване и повече информация пишете на league@netlaw.bg или се свържете с Мина Кюркчиева на телефон 0889 300 174.