Министерство на Правосъдието (Италия)

Италианското министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia) е центърът за формулиране на съдебната политика на правителството. В допълнение към своите отговорности в организацията на съдебните дела, персонала и службите, Министерството изпълнява административни функции, които са тясно свързани със съдебната функция както по граждански, така и по наказателни дела.