Надя Койчева

След придобиването на бакалавърска степен по „Бизнес икономика“ в УНСС – гр. София, Надя Койчева продължава образованието си в гр. Тулуза, Франция в Училище по мениджмънт, където завършва магистърска степен по „Стратегическо управление“ и „Бизнес развитие“.

Резюме

След придобиването на бакалавърска степен по „Бизнес икономика“ в УНСС – гр. София, Надя Койчева продължава образованието си в гр. Тулуза, Франция в Училище по мениджмънт, където завършва магистърска степен по „Стратегическо управление“ и „Бизнес развитие“.

Нейните интереси обхващат областите като защита на личните данни, управление на проекти, образование, равенство между половете, интегриране на младежи. Надя Койчева придобива знания и опит в областта на защитата на данните и управлението на проекти, участвайки активно в изпълнението на проекти, свързани с въвеждането на Общия регламент за защита на данните в различни организации. Освен това тя активно участва в организацията на обучения, проведени от експерти на Фондация „Право и Интернет“ на национално равнище.

Надя Койчева се присъединява към екипа на Фондация „Право и Интернет“ в началото на 2018 година като Експерт към отдел „Стратегическо развитие“.