Polish Platform for Homeland Security (Полша)

Полската платформа за вътрешната сигурност бе официално създадена през 2005 г. Тя асоциира полските правоприлагащи органи, които в сътрудничество с други практикуващи органи и представители на науката развиват ИТ инструментариум и правна среда в подкрепа на широко определени усилия за подобряване на обществената сигурност.