Свилена Ракшиева

Свилена Ракшиева специализира в областта на правото на информационните и комуникационни технологии, имиграционното право, конкурентното право, правото на ЕС.

Резюме

Работила е в отдела по конкурентно право на Адвокатска кантора Linklaters LLP в Брюксел, Белгия, като преди това е придобила ценен опит като стажант в Генерална дирекция „Конкуренция“ към Европейската комисия. Сътрудничила е на Юридическия съветник на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Свилена Ракшиева се занимава предимно с проучване и консултиране по въпроси, касаещи защитата на личните данни, използването на електронни документи и електронни подписи, електронната търговия и телекомуникациите.

Тя се включва активно в издаването на книги и статии с особен акцент върху правната, административна и техническа страна на регулациите в областта на ИКТ, както и върху растежа в използването на електронни услуги за сертифициране на национално ниво и в Европа.

Опитът на Свилена Ракшиева обхваща още режима за чужденци и чуждестранни инвестиции в България. Тя участва в различни проекти, свързани с процедурите за получаване на статут на постоянно пребиваване в България и българското гражданство.

В допълнение, Свилена Ракшиева е ангажирана в проучвания и консултиране в областта на защитата на конкуренцията.

Г-жа Ракшиева е член на Съюза на юристите в България.

Владее свободно английски и френски език.