Живко Желязков

Живко Желязков е студент в Пети курс, Специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. Професионалните му интереси са в областта на наказателното право, правото на ЕС и административното право.

Резюме

Живко Желязков е студент в Пети курс, Специалност „Право“ в Университета за национално и световно стопанство. Професионалните му интереси са в областта на наказателното право, правото на ЕС и административното право.

По време на обучението си участва в юридически конференции и семинари на различни теми, а през май 2018г. взема участие в Първото национално състезание по решаване на наказателноправен казус, организирано от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, като част от отбор „Семейство“ на УНСС. През лятото на 2017г. е стажант в Наказателно отделение на Бургаски Районен Съд, където придобива практически знания в областта на наказателното правоприлагане.

Присъединява се към екипа на Фондация „Право и Интернет“ през юни 2018 година.