На 08 и 09 март 2012 г. в хотел Шератон, гр. София се проведе 13тата конференция „Е-правителство - от национално е-управление към трансгранични е-проекти". Форумът беше посветен на е-управлението, с цел да даде реални примери от практиката на съседните на България страни, да подчертае постигнатото, да посочи предизвикателствата, и да даде предложения за преодоляването им, като предостави среда за обмен на идеи, дискусии и полагане на основите на реални проекти с обективни резултати.

За допълнителна информация, натиснете тук.