Дата на влизане в сила: 13.06.2023 г.

Настоящата Политика за лични данни и поверителност описва как Фондация „Право и интернет“ (наричана по-долу „ние“, „нас“ или „наш“) събира, използва и споделя лична информация, когато посещавате https://www.netlaw.bg/bg (наричан по-долу „Уебсайтът“).

С достъпа до или използването на Уебсайта, Вие се съгласявате с условията на настоящата Политика за поверителност, която се основава на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан по-долу „Регламентът ОРЗД“).

Информация, която събираме

 1. Лична информация: Можем да събираме лична информация, която доброволно ни предоставяте, когато взаимодействате с Уебсайта. Това може да включва Вашето име, имейл адрес, пощенски адрес, телефонен номер и всяка друга информация, която решите да предоставите.
 2. Информация за използването: Възможно е автоматично да събираме определена информация за използването на Уебсайта от Ваша страна, като например Вашия IP адрес, тип браузър, тип устройство, операционна система и поведение при сърфиране. Тази информация ни помага да анализираме тенденциите, да администрираме Уебсайта и да подобряваме работата на потребителите.

Моля, имайте предвид, че IP адресът или идентификаторът на устройството, използвано за достъп, които се получават от нас при посещението Ви на Уебсайта, представляват съществено техническо изискване, без което не е възможно осъществяването на техническа връзка между Вашите устройства и нашия сървър. Тази информация се съхранява само за времето, необходимо за изпълнение на заявката, а именно за продължителността на сесията на сърфиране.

Бисквитки и Трети страни

Възможно е да използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да събираме информация за Вашето взаимодействие с Уебсайта. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на твърдия диск на Вашето устройство и ни позволяват да Ви разпознаваме, когато посещавате Уебсайта. Можете да конфигурирате браузъра си да отхвърля бисквитките, но това може да ограничи възможността Ви да използвате определени функции на Уебсайта.

Моля, обърнете внимание, че нашият Уебсайт може да съдържа връзки към външни уебсайтове. За да имате достъп до съдържанието на трети страни на нашия Уебсайт, може да се прилагат специфични условия, включително допълнителни политики за бисквитките, върху които нямаме контрол.

Как използваме Вашата информация

 1. За да предоставяме и подобряваме Уебсайта: Използваме събраната информация, за да Ви предоставим исканите услуги и да подобрим функционалността и работата на Уебсайта.
 2. Комуникация: Можем да използваме Вашата информация за контакт, за да Ви изпращаме актуализации, бюлетини и рекламни материали, свързани с нашите продукти или услуги. Можете да се откажете от получаването на тези съобщения по всяко време.
 3. Анализ: Можем да използваме събраната информация за аналитични цели, като например анализ на поведението на потребителите и тенденциите, за да подобрим работата на Уебсайта и потребителското изживяване.

Споделяне на информация

Можем да споделяме Вашата лична информация с трети страни при следните обстоятелства:

 1. Доставчици на услуги: Можем да разкрием Вашата информация на трети страни - доставчици на услуги, които ни помагат в работата на Уебсайта и предоставянето на исканите услуги. Тези доставчици на услуги са задължени да пазят поверителността и сигурността на Вашата информация.
 2. Правни изисквания: Можем да разкрием Вашата информация, ако това се изисква по закон или в отговор на валидно правно искане, като например съдебна заповед или призовка.

Сигурност на данните

Предприемаме разумни мерки, за да защитим Вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Въпреки това, моля, имайте предвид, че нито едно предаване на данни по интернет или електронен метод за съхранение не е 100% сигурно и ние не можем да гарантираме абсолютна сигурност.

Вашите права

Съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и приложимите закони на ЕС за защита на данните имате определени права по отношение на Вашата лична информация. Тези права могат да включват:

 1. Право на достъп: Имате право да поискате достъп до личната си информация и да получите копие от информацията, която съхраняваме за вас.
 2. Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на неточна или непълна лична информация, която съхраняваме за Вас.
 3. Право на изтриване: Имате право да поискате изтриване на Вашата лична информация при определени обстоятелства, например когато тя вече не е необходима за целите, за които е била събрана.
 4. Право на ограничаване на обработката: Имате право да поискате ограничаване на обработката на Вашата лична информация при определени обстоятелства, като например когато оспорвате точността на информацията или когато обработката е незаконна.
 5. Право на преносимост на данните: Имате право да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да предадете тази информация на друг администратор.
 6. Право на възражение: Имате право да възразите срещу обработването на Вашата лична информация при определени обстоятелства, например когато обработването се основава на законни интереси или за целите на директния маркетинг.
 7. Право да оттеглите съгласието си: Ако разчитаме на Вашето съгласие за обработване на личната Ви информация, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време. Това няма да засегне законосъобразността на обработката, основана на съгласието преди неговото оттегляне.

За да упражните правата си или ако имате въпроси, коментари или притеснения относно настоящата Политика за поверителност или нашите практики за поверителност, моля, свържете се с нас, като използвате информацията, предоставена по-долу:

Фондация „Право и интернет“ с адрес: гр: София, район „Възраждане“, ул. „Българска Морава“ 54, ет. 7, Единен идентификационен код: 130511877, представлявана от Проф. д-р Даниела Николаева Илиева.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Моля, имайте предвид че, поради правни задължения или промени във вътрешните практики за защита на личните данни, настоящата Политика за защита на личните данни може да бъде обект на последващи изменения.

Актуализираната версия ще бъде публикувана на Уебсайта с променена дата на влизане в сила. Препоръчваме Ви да преглеждате периодично тази Политика за поверителност.

Ако има някакви съществени промени, които значително засягат Вашите права или начина, по който обработваме Вашата лична информация, ще предоставим допълнително уведомление или ще получим Вашето съгласие, както се изисква по закон.

Прехвърляне на данни

Ако прехвърляме Вашата лична информация в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ще гарантираме, че са въведени подходящи предпазни мерки за защита на Вашата информация в съответствие с приложимите закони за защита на данните. Можете да се свържете с нас за повече подробности относно гаранциите, които сме приложили.

Администратор на данни

Фондация „Право и интернет“ е администраторът на данни, отговорен за обработката на Вашата лична информация в съответствие с настоящата Политика за поверителност.

Длъжностно лице по защита на данните

Назначили сме Длъжностно лице по защита на данните (наричано по-долу „ДЛЗД“), с което можете да се свържете за всякакви запитвания или притеснения относно обработката на Вашата лична информация.

Моля, имайте предвид, че нашият ДЛЗД осигурява по независим начин вътрешното прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679, както и съветва Администратора относно неговите задължения за защита на данните.

Благодарим Ви, че се запознахте с нашата политика за лични данни и поверителност.