Какви данни ще бъдат обработвани?

Ние събираме и обработваме единствено данните Ви, които са строго необходими за изпълнението на договора за продажба и последващото доставяне на избраната от Вас книга/ книги. Тези данни са име, имейл адрес, адрес и телефонен номер.

Задължително ли е да предоставите лични данни?

Предоставянето на посочените категории лични данни е задължително, тъй като са необходими за осъществяването на продажба и доставка на избраната от Вас книга .

Каква е целта на обработването на данните?

Всички лични данни на уебсайта на Фондация „Право и Интернет“ се обработват с цел продажба на книги и последващата им доставка.

Лични данни могат да бъдат обработвани и в случай на възникване на правен спор.

На кое правно основание обработваме Вашите лични данни?

Правното основание за всички дейности по обработване на лични данни на този уебсайт е изпълнението на договор. По същество, нашият уебсайт предлага продажба на книги от електронната ни книжарница. При желание да ги закупите, като потребител, Вие сключвате договор с Фондация „Право и Интернет“.

В случай на правен спор, личните данни се обработват за целите на правните интереси на Фондация „Право и Интернет“.

Кой е администраторът на лични данни?

Администраторът на лични данни на Фондация „Право и Интернет“ е Фондация „Право и Интернет“. Можете да се свържете с администратора на лични данни на следния адрес: ул. “Българска Морава” 54, Ет.7

София, България 1303.

Можете да се свържете и чрез имейл на адрес: office@netlaw.bg.

Кой има достъп до данните?

Данните, обработвани на нашия уебсайт, са достъпни единствено за администратора на уебсайта. Данните, свързани с договора за продажба и последващата доставка на книги, се обработват от нашите служители, ангажирани с тази дейност.

Не се осъществява трансфер на лични данни към трети държави или международни организации с оглед на събраните, обработени и съхранявани лични данни.

Има ли трети страни, които участват в дейностите по обработвнае на лични данни на уебсайта на Фондация „Право и Интернет“?

Не, единствено администраторът на уебсайта и нашите служители участват в обработването на данните.

Какъв е периодът за съхранение на личните Ви данни на уебсайта?

Вашите лични данни не се съхраняват на уебсайта. Данните се съхраняват във вътрешната система за управление на файлове на Фондация „Право и Интернет“. Срокът за съхранение на тези данни е 10 години, в съответствие със Закона за счетоводството.

Къде се съхраняват личните Ви данни?

Всички лични данни, обработвани на уебсайта на Фондация "Право и Интернет", се съхраняват физически на сървър, разположен в помещенията на Фондация "Право и Интернет".

Какви са Вашите права като субект на данни?

В качеството си на субект на данни Вие имате следните права:

  • право на информация дали Вашите лични данни се обработват чрез уебсайта.
  • право на достъп до личните Ви данни, обработвани чрез уебсайта;
  • право да коригирате и актуализирате личните Ви данни, обработвани чрез уебсайта;
  • право на изтриване - това право би могло да се упражни в случаите, когато личните данни вече не са необходими, обработването на лични данни е незаконосъобразно, както и в случаите, при които личните данни се събират и обработват въз основа на съгласието на родителите;
  • правото да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни - това право може да бъде упражнено в случаите, когато сте оспорили точността на обработваните лични данни, когато обработването е незаконосъобразно, данните вече не са необходими за целите на обработването, упражняването на права или защитата по искови претенции;
  • правото на преносимост на данните - по същество това право се състои във възможността да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, както и във възможността да предадем тези данни на друг администратор.

Как можете да упражните правата си като субект на данни?

За да упражните някое от изброените по-горе права, изпратете съобщение на следния имейл адрес: office@netlaw.bg

Освен това, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако прецените, че личните Ви данни се обработват по незаконен начин. Можете да се свържете с тях на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или на имейл адрес: kzld@cpdp.bg.