Работният семинар Пазарни измерения се проведе в Рим, Италия, на 10 - 11 декември 2015 г. Семинарът бе повод да се обсъди и интегрира споменатата карта, идентифицирайки допълнително съответните пречки и фактори за улесняване към пълното въвеждане на електронни доказателства в съда, предлагайки, стратегии и политики в тази област, в рамките на Пътната карта да бъде разработена от проекта.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.