Ежедневието днес е по-динамично от всякога и за да се справим с предизвикателствата, пред които сме изправени, е необходимо постоянно да се въвеждат нови методи и средства, с които не само да подобрим, но и оптимизираме работните процеси. За подобряване качеството на постигнатите резултати в юридическата професия ключова роля имат несъмнено новите технологии. Но тази дигитална трансформация поставя пред правната теория много нови въпроси, чиито отговори следва да бъдат намерени.

За добиване на един по-широк поглед върху тези нови явления, Фондация „Право и Интернет“ заедно с Изследователски център за правни и икономически въпроси на електронната комуникация и Студентската асоциация по компютърно право към Университета във Вроцлав, Полша организира събитието Legal Innovation: Young Researchers Conference, което ще се проведе на 20 април 2017 г. във Факултета по право, администрация и икономика към Университета във Вроцлав.

Въпросите, върху които ще се съсредоточат презентациите на лекторите и последващите дискусии, се отнасят до различни аспекти на модерните технологии и тяхното използване от юристи. Така ще се обсъждат теми като сключване на договори в електронна среда, електронна търговия и електронно правосъдие.

Конференцията е насочена към студенти и докторанти и предшества основната международна Legal Innovation Conference, която ще се проведе на 21-22 април 2017 г., във Факултета по право, администрация и икономика към Университета във Вроцлав.