Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Подзаглавие: Журнал

Автор: -

Година на издаване: 2009
Издателство: Pario Communications Limited
ISBN: ISSN 1756-4611
Обем: 293 страници
Формат: A4

Анотация

Цифровите доказателства и електронните подписи могат да бъдат обременяващи – както за юристите, така и за другите хора, но те оказват ефект върху всички, които разполагат с банкова сметка или използват кредитна или дебитна карта. Технологията, която се използва в днешно време при работа с парични потоци, не може да се счита за повсеместна, но въвеждането на банкомати в много страни се развива със значителни темпове, особено в африканските държави. Употребата на информационни технологии в банковия сектор все още не успява да предотврати паричните кражби от банки или организации – издатели на пластични карти за целите на безкасовите разплащания. Този брой е посветен на цифровите доказателства и електронните подписи като част от процеса на извършване и разследване на компютърни престъпления.

Website: www.deaeslr.org

Журналът е достъпен само на английски език.