Digital Evidence and Electronic Signature Law Review

Подзаглавие: Журнал

Автор: -

Година на издаване: 2011
Издателство: Pario Communications Limited
ISBN: 978-0-9563120-1-3
Обем: 256 страници
Формат: A4

Анотация

Тази книга има за цел да проучи възможните пътища за бъдещото развитие на European eSignatures Directive, и по-общо на общата европейска правна рамка за доверителни услуги.

Website: www.deaeslr.org

Журналът е достъпен само на английски език.