Репортаж на тема компютърни престъпления с участието на проф. д-р Димитров, председател на Фондация "Право и Интернет".