На 28 Октомври в зала "Средец" на хотел Шератон, София ще се проведе 6та национална конференция "Е-образование – иновации за успешно публично-частно партньорство".

Форумът е посветен на иновативните практики и технологични възможности за превръщане на образованието в продукт с добавена стойност, на новите политики и работещи партньорства в сферата на обучението.

Конференцията ще завърши с кръгла маса "Е-образование – възможности за публично-частно партньорство", на която ще бъдат обсъдени стъпките за работещо публично-частно партньорство в българското образование през погледа на училищата, на ИКТ бизнеса; за рамките и възможностите на ПЧП през погледа на официалните образователни институции; за европейски програми и практики на ефективни ПЧП и възможности за пренасяне на добрите практики и др.

За допълнителна информация и регистрация посетете следния адрес: http://events.idg.bg