Д-р Георги Димитров, Председател на Фондация „Право и Интернет”, взе участие в 7-мата Национална конференция по е-образование “Е-обучението – Реално изживяване чрез иновации”, която се проведе на 17 ноември 2011 г. в хотел Шератон, гр. София. Д-р Димитров изнесе кратка презентация на тема „Авторските права в е-образованието”.

Форумът бе посветен на електронното образование и продължи развитието си в посока обогатяване на тематичната си програма и на целевата аудитория като постави фокус върху интерактивното обучение, възможностите за смесено образование чрез множество платформи и разнообразно цифрово съдържание. Акценти в програмата бяха възможностите за пренасяне на добри практики не само през територията на страната, но и от външни примери за успешно е-обучение.

Събитието се организира от ICT Media със съдействието на Министерство на образованието, младежта и науката, Съвета на ректорите, Столична община и Парламентарната комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.