На 14 май 2010 г. консорциум "ТАФ" беше официално представен от Областна администрация Плевен като изпълнител на обществена поръчка за "Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост".