На 7 Октомври в хотел Шератон, София ще се проведе 9та регионална конференция по информационна сигурност и системи за съхранение на данните под надслов "Точка на топене". Форумът ще постави акцент върху нуждите от инвестиции в сигурност и актуални и работещи технологии за защита.

Конференцията е организирана в две паралелни сесии с основни направления:

• Технически и оперативни новости в защитата и изграждането на информационна сигурност и поддръжката на системи за съхранение на данните.

• Стратегически аспекти и политики, свързани с информационната сигурност и съхранението на данни.

За допълнителна информация и регистрация посетете следния адрес: http://events.idg.bg