На 29.06.2023 – 30.06.2023 във Виена, Австрия, в рамките на проект А4, се проведоха два семинара за трансфер и политики с цел обмен на знания между EL/AT LEA.

В първият ден се обсъди Правната рамка на Република Австрия за борба с трафика на хора.

От страна на г-н Norbert Leonhardmair (VIC) бе представена в систематизиран вид австрийската правна рамка за борба с трафика на хора.

В презентацията си той засегна теми, като:

  • Задължителното насочване (регламентирани в разпоредбата на §38a от Закона за полицейската служба за сигурност - SPG - Sicherheitspolizeigesetz)
  • Психо-социална и правна помощ в съдебния процес (регламентирани в Наказателно-процесуалния кодекс - StPOStrafprozeßordnung).

Практически преглед на темата за борбата с трафика на хора бе направен от полицейски бригаден генерал Гералд Тацгерн (Gerald Tatzgern, Police Brigade General - Head of Joint Operational Office against Human Smuggling and Human Trafficking and special investigationsJOO).

В презентацията, направена от него пред участниците, засегна следните теми:

  • австрийският национален механизъм за насочване;
  • Практически аспекти на междуведомственото и трансграничното сътрудничество, осъществявано от JOO;
  • австрийското предложение за идентифициране на украински жертви на трафик на хора;
  • Положението на мигрантите и бежанците: Идентифициране, рискове и начини за действие от страна на ръководената от него структура.

Вторият ден премина под формата на кръгла маса с тема: Предизвикателствата при транспонирането на практики (резултат: Практическо ръководство A4).

В рамките на дискусията се обсъдиха много и различни въпроси, свързани с ефективното противодействие на борбата с трафика на хора, предшестващите ти престъпления, както и последващата престъпна дейност.

Добавена стойност към дискусията бе участието на представители на много и различни неправителствени, международни и правоприлагащи организации и служби.

В заключение бе анансирана и предстоящата на 29 август 2023 г. заключителна конференция по проект А4, която ще се проведе в Атина, Република Гърция.