Александър Зарков

Александър Зарков завършва бакалавърска степен по Компютърни науки в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, след което придобива магистърска степен по Информационна сигурност в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Резюме

Александър Зарков завършва бакалавърска степен по Компютърни науки в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, гр. София, след което придобива магистърска степен по Информационна сигурност в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Носител е на награда на Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) за 2011 г. за принос в развитието на иформационните и комуникационни технологии. Ал. Зарков придобива богат опит в областта на информационните и комуникационни технологии. Той е участвал в проектирането и изграждането на един от най-мащабните проекти на Cisco System за Cloud Web Security.

Александър Зарков е експерт към Фондация „Право и Интернет“ в областта на информационните технологии и сигурност на информацията. Освен това, той заема позицията на Системен администратор / DevOps във водеща технологична компания.