Фондация ‚Право и Интернет‘ провежда социално проучване относно състоянието на младежката общност в България. Изследването е част от изпълнението на проект 'Sardegnagol', насърчаване на младежките политики чрез информация и социални изследвания. В тази връзка бихме помолили да попълните анкетата, ако сте на възраст между 18-30 години, както и да споделите с близки и роднини. Уверени сме, че благодарение на вашето участие ще съберем актуална информация от широк кръг от хора.

Анкетата е анонимна и няма да ви отнеме повече от 5-6 мин.

Проектът се осъществява с подкрепата на програмата Еразъм+ (Основно действие 2: Стратегически партньорства в сферата на младежта) на Европейската комисия.