Aratos Technologies S.A. (Гърция)

Aratos Technologies S.A. е една от първите европейски компании предлагаща услуги с добавена стойност на гражданите, чрез предоставяне на продукти и услуги, предназначени за нуждите и изискванията на потребителите. От 2003 г. компанията продължава да осигурява високо качество и ангажимент на нейните услуги и управление на потребителите, чрез поддържане на силен и активен профил на регионално и международно RTD, адаптиране на гъвкави стратегии на пазара и определяне на иновативни средства за оптимизиране на резултатите.