Aratos.Net Ltd (Гърция)

Aratos.Net, член на международната Aratos Group, е гръцко МСП, което осигурява все по-голям набор от продукти с добавена стойност, услуги и решения в областта на Space & Satellites, Information & Communication (Cyber) Technology и Homeland Security, с ясна визия за осигуряване на най-високо ниво на RTD, най-добри практики и търговско бизнес развитие.