Атанас Киров

Завършва правното си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. Професионалните му интереси са свързани с защитата на личните данни, наказателното право, правата на човека и правото на ЕС.

Резюме

Атанас Киров завършва правното си образование в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2019 г. Професионалните му интереси са свързани с защитата на личните данни, наказателното право, правата на човека и правото на ЕС.

Атанас Киров започва професионалното си развитие като стажант при правните съветници към Администрацията на Президента на Република България. През 2016 г. участва в стажантската програма към администрацията на Висшия съдебен съвет. В периода 2017 - 2018 г. работи като адвокатски сътрудник в адвокатско дружество „Манджукова, Шопов и Петров“. Участвал е в стажантската програма „Фулбрайт“ към Софийски районен съд, където придобива практически и теоретични познания в областите на гражданското и наказателното право.

Присъединява се към екипа на Фондация „Право и Интернет“ през юли 2019 г.

Владее английски език.