Athena Security Implementations Ltd (Израел)

Athena е доставчик на сигурност и разузнавателни решения доставящи широк спектър от активни услуги и системи. Фирмата осигурява консултации, както и модерни информационни системи и услуги за управление на проекти за разузнавателните и правоприлагащите органи, силите за сигурност, както и финансови институции по целия свят.