Austrian Federal Ministry of Interior (Австрия)

Австрийското федерално министерство на вътрешните работи (Bundesministerium für Inneres, BM.I) е отговорно за опазването на вътрешната сигурност на Австрия. Обхваща широк спектър от задачи, свързани за вътрешната сигурност, достигайки отвъд основните задачи за сигурност на полицейски въпроси.