На 26 юни 2014 г. в залата на Софтуерен университет – гр. София се проведе семинар на тема „Авторско право за софтуерни разработчици“ с лектори: доц. д-р Георги Димитров и Тодор Саракчиев.