Ayuntamiento de Madrid, Policía Municipal de Madrid (Испания)

Ayuntamiento de Madrid (Madrid City Council) е публична институция, чиято общинската полиция е въоръжена сила от граждански характер с йерархична структура и организация, оформена в General Coordination for Security and Emergencies под ръководството на Madrid City Council. Общинска полиция на Мадрид е най-голямата местна сила в Испания, чиято основна цел е да се осигури сигурност в различни области, предотвратяване и реагиране на гражданските проблеми със сигурността и подпомагане на жертвите, като се гарантира обществения ред и сигурността по време на голям приток на публични събития в сътрудничество с други сили за сигурност и организатори, безопасността по пътищата, полицейска общност, криминално разследване, и т.н.