Български Институт за Мениджмънт и Технологии - БИМТ (България)

БИМТ предлага образователни и квалификационни програми, имащи за цел да развият практически умения за започването на бизнес планиране и управление.