Следете развитието на проект Blend-IN вече и в социалните медии – Facebook, LinkedIn, and Twitter.

Blend-IN е 18-месечен проект, който има за цел да преодолее съществуващото недоверие и липса на толерантност сред различните общности, които живеят в Европа чрез обучение на младежки работници. Настоящият проект е разработен в контекста на сегашната ситуация на евроскептицизъм, както и нарастващо напрежение в границите на ЕС. От друга страна, младите хора във всички европейски държави имат сходни интереси и проблеми и биха могли да се превърнат в движеща сила за положителни промени. Като се има предвид тази динамика, партньорството на Blend-IN се стреми да допринесе за общите усилия за популяризиране на европейските ценности, в това число толерантност и обединение в разнообразието.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.