Ако си правоспособен адвокат, експерт счетоводител или банкер, можеш при известни други условия да бъдеш сертифициран за електронен нотариус. Без все още да има приет Закон за електронния подпис и документ...