Български младежки форум

Български младежки форум е младежка организация, която подпомага младите хора в усилията им да се изградят като пълноценни и активни личности в обществото. В тази връзка тяхната цел е да установят и подпомогнат дейности в обществена полза, имащи пряко или непряко влияние върху развитието на младежкия потенциал. Tе осъществяват дейности в различни сфери, които представляват интерес за младите хора като човешки права, активно гражданство, общественополезна дейност, заетост, толерантност, мултикултурно разнообразие, съхранение на културното и историческо наследство и т.н.От 2012 г. Български младежки форум е официално част от Факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Експертите на асоциацията организират и осъществяват студентския стаж на студентите от бакалавърската програма „Неформално обучение“ към Факултета.