На 15-17 септември 2009 г. в гр. Несебър, д-р Георги Димитров, председател на Центъра по право и информационни и комуникационни технологии към Фондация "Право и Интернет", беше лектор на Българско-Руския форум за информационно сътрудничество и кибер сигурност. Д-р Димитров подробно представи принципите заложени в Закона за електронно управление, както и изискванията към административните органи за информационна сигурност. Събитието беше организирано от Руското Министерство на съобщенията и масовите комуникации, Парламентарния комитет по сигурност, българското Министерство на транспорта, информационните технологии и комуникации като съответните заместващи министри и заместващ председател на комитета бяха съпредседатели.