БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД (България)

“БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ” АД играе роля на основна информационно-технологична инфраструктура на платежната индустрия в България. Основни приоритети на компанията са разработването, развитието и оперирането на платежни системи. Те осигуряват на участниците в тях качествени, надеждни, разнообразни и иновативни платежни услуги, които да бъдат предлагани на крайните клиенти – физически и юридически лица. Компанията активно работи и за изграждане на електронни технологии и бизнес решения насочени към опазването на околната среда.