Бояна Милчева

Адв. Бояна Милчева завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Адв. Милчева притежава задълбочени експертни познания и опит в областта на строителното право и устройството на територията, като предлага пълен набор от правни решения за строителния сектор. Има значителен опит в осъществяването на представителство на клиенти, участващи в големи инфраструктурни проекти в сферите на пътното строителство и рехабилитация, в железопътното строителство, строителството на магистрали, строителството и поддръжката на летища.


Резюме

Адв. Бояна Милчева завършва право в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. Адв. Милчева притежава задълбочени експертни познания и опит в областта на строителното право и устройството на територията, като предлага пълен набор от правни решения за строителния сектор. Има значителен опит в осъществяването на представителство на клиенти, участващи в големи инфраструктурни проекти в сферите на пътното строителство и рехабилитация, в железопътното строителство, строителството на магистрали, строителството и поддръжката на летища.

Адв. Милчева е активно ангажирана като правен консултант в публично-частни партньорства и концесии, като предоставя комплексно междудисциплинарно правно съдействие. Тя успешно съдейства на клиенти в специфични процедури по разрешаване на спорове по международни договори за строителство. Бояна Милчева предоставя пълно правно съдействие във връзка с придобиване на недвижимо имущество, включително правни анализи на имоти и проверка на право на собственост, структуриране на сделки, преговори и представителство.

Като опитен адвокат по данъчно право, Бояна Милчева предоставя експертни съвети и цялостни данъчно правни консултации по широк спектър от бизнес въпроси в различни сфери, включително данъчно планиране при учредяване на дружества, при придобиване на имущество и относно данъчни последици от търговски преструктурирания и сделки. Адв. Милчева води сложни съдебни дела в областта на ДДС, корпоративни данъци и избягване на двойното данъчно облагане.