Името на нормативния акт да бъде Закон за услугите на информационното общество, предложиха също представители на Стопанската камара по време на първото разглеждане на проекта в парламентарна комисия...